Kapittel 6 – I Vestskog

Hegremerket sverd
  • Bok: Verdens Øye
  • Synsvinkel: Rand al’Thor

ForrigeNeste

Mens Rand forbinder Tams sår, forundrer ha seg over at sånt et grunt kjøttsår har påført faren en så alvorlig feber på kort tid. Han bygger seg en båre av dragene og tepper, lemper faren opp på dette, og legger i vei mot Emondsmark. Steinbruddsveien er den raskeste veien, så Rand følger denne, men inne skogen fra. Snart begynner faren å mumle om gamle minner fra Aielkrigen, og Rand tvinges til å holde en hånd over farens munn da en Trollokavdeling ledet av en Myrdraal passerer dem på veien.

Da Trollokene har passert og Rand beveger seg igjen, fortsetter Tam mumlinga. Han tror han snakker med sin avdøde kone Khari, og forteller om hvordan han fant Rand under et slag, ved siden av sin Aielmor.

Tusen takk til Terje, som har skrevet dette sammendraget.

Sitat:
An open sack hides nothing, and an open door hides little, but an open man is surely hiding something.
Ordtak fra Lini

To Boannda,
Himmelens Flammer
A Memory of Light:

Ute nå!


Støtt driften av siden og bestill boka fra Amazon!