Andre personer


Sitat:
Whether the bear beats the wolf or the wolf beats the bear, the rabbit always loses.
Ordtak fra The Two Rivers

The Wisdom,
Verdens Øye
A Memory of Light:

Ute nå!


Støtt driften av siden og bestill boka fra Amazon!