Tar Valon

Generelt:

Tar Valon ligger på en stor øy på elva Erinin. De Skinnende Murene omkranser hele byen. Ogurene bygde denne nydelige byen som en av de første etter Ødeleggelsen av Verden. Det bodde ikke mer enn et halvt tusen der på den tiden, men det ble bygd for fremtiden. Det sies å være Ogurenes beste verk, med en unik arkitektur.

Fanciful stonework was everywhere, and the lines of one structure seemed designed to complement and set off the next, leading the eye along as if everything were part of one vast design. Some structures did not look like buildings at all, but like gigantic waves breaking, or huge shells, or fanciful, windsculpted cliffs.
The Great Hunt, kapittel 18

Det Hvite Tårnet:

Above everything rose the towers, tall and graceful, some with sweeping bridges between them, high in the sky. And over all rose one tower, higher and wider than all the rest, as white as the Shining Walls themselves.
The Great Hunt, kapittel 18

Dette er palasset til Amyrlins Trone, hvor hun og de andre Aes Sedaiene med sine Voktere holder til. Uvurderlig kunnskap er samlet innenfor Det Hvite Tårnets vegger gjennom årenes løp, hva som kan skje hvis Det Hvite Tårnet faller er det vanskelig å spå.

Sitat:
The Creator is good, Perrin. The Father of Lies is evil. The Pattern of Age, the Age Lace itself, is neither. The Pattern is what is. The Wheel of Time weaves all lives into the Pattern, all actions. A pattern that is all one color is no pattern. For the Pattern of an Age, good and ill are the warp and the woof.
Moiraine til Perrin

Within the Weave,
Den Gjenfødte Dragen