Tidshjulet-serien

Som i de fleste fantasyhistorier, dreier denne serien seg om kampen mellom det gode og det onde (Lyset og Mørket).

Tidshjulet ble laget av Skaperen. Hjulet bruker menneskene som tråder, for å skape Aldrenes Mønster. Hjulet styrer tiden, og er et hjul med sju eiker, hvor hver eike står for en tidsalder. Når hjulet dreier, ved hjelp av Den Ene Kraften, kilden, kommer en ny tidsalder. Tidsaldrenes mønster er forskjellig hver gang.

Noen ting er imidlertid likt i hver tidsalder. Den Mørkeste har vært fengslet av Skaperen fra tidens begynnelse, slik at han bare kan spre ondskapen gjennom Borehullet (sist laget av Lanfear). Slik samler han tilhengere, og prøver å ta over kontrollen av verden. Han kjemper imot Dragen, som leder kampen mot det onde. Den Mørkeste kan ikke lykkes i å slippe fri, siden dette vil føre til at Tidshjulet blir ødelagt verden vil for alltid ligge i mørke. Slik kommer og går tidsaldrene gjennom uttallige tider.

Denne historie finner sted i den tredje tidsalder. Det finnes to typer av den sanne kilde, den mannlige, Saidin, og den kvinnelige, Saidar. Da Lews Therin Telamon, Dragen, klarte å sette Den Mørkeste i fengselet igjen, for nærmere 3000 år siden i «Krigen mot Skyggen», ble Saidin smittet av Den Mørkeste, slik at alle menn som kan bruke Den Ene Kraften etter hvert blir gale og til slutt dør. Dette skjedde også med Lews Therin, og han fikk kallenavnet Frendedreper, etter å ha drept sin egen familie og ødelagt verden. Nå blir fengselet hvor Den Mørkeste ble bundet av Skaperen svakere og svakere.

Profetiene sier at Dragen skal bli gjenfødt som Den Gjenfødte Dragen, og at han skal kjempe mot Shai’Tan (Den Mørkeste) i den siste kampen, Tarmon Gai’don. Han må seire, ellers vil verden gå under, og tiden vil bli ødelagt, slik at verden alltid vil ligge i mørke. Og så lenge ikke den ekte har proklamert seg, vil det hele tiden komme Falske Drager. Serien omhandler veien mot denne endelige kampen, hvor alt det gode i verden må gjøre seg klar til å møte Ba’alzamon i kampen som vil både redde og ødelegge verdenen.

Aes Sedai er kvinner som kan beherske den kvinnelige kilden til kraften, Saidar. De kjemper for det gode, men har ofte skjulte hensikter. De har blant annet ansvaret for å ta seg av menn som kan bruke Den Ene Kraften, ved å avskille dem fra kilden. Samtidig erklærer de Rand Al’Thor, en gjeter fra den lille landsbyen Emondsmark, for å være Den Gjenfødte Dragen. Rand har motstandere overalt, siden den forrige Dragen drepte alle han var glad i, og mange tror det samme vil skje igjen. Men han er også den eneste som kan bekjempe Den Mørkeste. Samtidig kjemper Den Mørkeste for å få Den Gjenfødte Dragen på sin side, i kampen for å skyggelegge verden.

Rand og vennene hans blir sendt ut på en reise uten sidestykke, og det viser seg at de har enormt stor innvirkning på Mønsteret som styrer verdens handlinger.

Sitat:
A gnarled old branch dulls the blade that severs a sapling.
Ordtak fra Lini

Memories,
Himmelens Flammer
Wheel of Time

Les den første boka fra serien nå!