Page 2 of 2

Posted: Tue Jan 04, 2011 19:22
by Merrilin
Vel, da var det jo klart at Graendal overlevde, men at derimot Halima/Aran'gar/Balthamel(?) og Delana ble kverka. Regner med at det var Graendal som drepte Asmodean, ettersom det står i glossaret at hun var ansvarlig for hans død. (ToM)

Posted: Wed Jan 26, 2011 18:58
by Lily
Merrilin wrote:Vel, da var det jo klart at Graendal overlevde, men at derimot Halima/Aran'gar/Balthamel(?) og Delana ble kverka. Regner med at det var Graendal som drepte Asmodean, ettersom det står i glossaret at hun var ansvarlig for hans død. (ToM)
Jepp. Hun er tydeligvis bra smart, men hun oppførte seg egentlig ikke sånn i ToM, bare i tGS :P
Det sies faktisk i boka også, men i på en litt skjult måte - hun har forårsaket tre fortaptes død (eller, død, det er vel ikke riktig for Mesaana...) og da må Asmodean regnes med.