Page 1 of 1

Utsende til den Mørkeste

Posted: Tue Feb 16, 2010 13:42
by elric
Jeg lurer på hvordan andre ser for seg den Mørkeste.
Jeg ser for meg enten en mørk svart levende sky med enten glimt av grønt eller rødt inne i seg. Jeg har også sett for meg et STOOORT menneske lagd av skygger sitende på en trone av skjeletter

Posted: Tue Feb 16, 2010 17:16
by Akira
Jeg ser for meg at vi ikke kan se han for oss, rett og slett fordi han er en gudeskapning som er utenfor vår fatteevne. Det blir som med skaperen, umulig å avbilde eller se for seg.

Posted: Tue Feb 16, 2010 17:25
by elric
Vrl skaperen ser jeg for meg som et stort hvitt glødene lys

Posted: Tue Feb 16, 2010 22:28
by Rodel Ituralde
Tror egentlig ikke der er så mye og se.

Posted: Sat Mar 06, 2010 11:26
by Terje
Har aldri egentlig sett ham for meg som annet enn den "disembodied voice" som snakker til De fortapte i den hula i Shayol Ghul. Noe av ham er antakeligvis i Shadar Haran, men ellers kan vi bare spekulere.

Jeg er dog litt usikker på om han er som Sauron før Dagorlad, da han kunne ta hvilken som helst form han ville, og som regel så tiltalende ut for alle. Sauron var tross alt "bare" en relativt mindre ånd i et polyteistisk hierarki, mens Den Mørkeste er det onde motstykket til Skaperen, og burde som sådan være noget mer befridd fra den typen begrensinger, ved at han trolig har mer direkte måter å påvirke folk på. Med mindre han foretrekker å gjøre det mer indirekte, da.

Posted: Mon Mar 08, 2010 13:20
by Lily
Enig med Akira. Jeg tror ikke det er mulig for oss å oppfatte ham i det hele tatt. Jeg er usikker på om jeg tror at han har en fysisk skikkelse i det hele tatt. Han er utenfor Mønsteret, han eksisterer egentlig ikke i denne virkeligheten i det hele tatt - hvorfor skulle han egentlig ha en fysisk skikkelse som vi skal kunne oppfatte? Hvis han hadde hatt en fysisk skikkelse hadde det vel heller ikke vært så mye bruk for Shaidar Haran.

Posted: Mon Mar 08, 2010 16:02
by elric
Han ville jo fremdeles hatt bruk for han med tanke på at han ikke er fri. For Haran reiser jo rundt og organiserer osv...