Omkring Seanchan og dets rolle videre, KoD

Del dine teorier med oss

Moderators: Lothair Mantelar, Sauegjeteren

Post Reply
Faile
Krønikenes Bevarer
Krønikenes Bevarer
Posts: 2735
Joined: Thu Aug 25, 2005 20:21
Location: Trondheim

Omkring Seanchan og dets rolle videre, KoD

Post by Faile »

følte en del ting stod litt uforklart oppe i hodet mitt etter at jeg hadde lest KoD:

nå som Semi er borte, er det da noen på den mørke siden som har kontrollen? sånn bortsett fra diverse mørkefrender liksom?

kommer Tuon til å innta tronen, og vil hun da følge Rand?

kommer de etterhvert(om en sammenslåing med Rand & co) til å droppe å båndlegge alle Aes Sedaiene de kan komme over?


selv heller jeg(ettersom jeg ikke tror en døyt på at semi lot seg fangen ufrivillig) mot å tro at noen andre av de fortapte ser litt til dette folket, mens semi er borte, og da utvilsomt enten Demandred eller Mesaana.

om Tuon klarer å ta tronen, og om hun da stiller seg ved siden av Rand er jeg rett og slett ikke sikker på, men et av svarene han fikk den gangen i Rift var jo at han skulle binde de ni månene til seg eller noe i den duren. ble hun bundet til ham gjennom giftemålet med Mat? eller er dette også en tråd som må taes opp igjen nærmere i neste bok?

tror, hvis det blir en pakt mellom dem, at de ikke kan båndlegge flere Aes Sedaier, og ettersom alle liker happy endinger ( :roll: ) kommer de vel til å droppe dissa a'damene når de lærer at også sul'damer kan lede den ene kraften.

noen som har noen andre tanker om dette?
Loke: Odin, kvifor blir eg alltid med-offer for din svinaktig dårleg karma?
Odin: Min teori? Fordi du sparker svære, øksebærende sumerere i skrittet.
Torbjørn
Den Fortapte
Den Fortapte
Posts: 1438
Joined: Mon Jun 27, 2005 17:11
Location: Bergen

Re: litt omkring Seanchan og dets rolle videre, KoD

Post by Torbjørn »

Faile wrote:nå som Semi er borte, er det da noen på den mørke siden som har kontrollen? sånn bortsett fra diverse mørkefrender liksom?

selv heller jeg(ettersom jeg ikke tror en døyt på at semi lot seg fangen ufrivillig) mot å tro at noen andre av de fortapte ser litt til dette folket, mens semi er borte, og da utvilsomt enten Demandred eller Mesaana.
Sjølv om det ikkje er usannsynleg at Semi lot seg fange, so trur eg ikkje nødvendigvis at nokon andre Fortapte kjem til å ta over kontrollen. Dei vil kanskje prøve å gjere ein del for å påverke Seanchanarane, men det vil kanskje ikkje verte lett. Ikkje berre er Semirhage borte, men både Suroth og hennar næraste medhjelpar, Elbar (?), er ute av spelet. Det kan sjølvsagt vere andre mørkefrendar høgt oppe i det Seanchanske samfunnet, men me har ikkje høyrd om nokon.
Faile wrote:kommer Tuon til å innta tronen, og vil hun da følge Rand?

om Tuon klarer å ta tronen, og om hun da stiller seg ved siden av Rand er jeg rett og slett ikke sikker på, men et av svarene han fikk den gangen i Rift var jo at han skulle binde de ni månene til seg eller noe i den duren. ble hun bundet til ham gjennom giftemålet med Mat? eller er dette også en tråd som må taes opp igjen nærmere i neste bok?
Det at han vil "binde dei ni måner til å tjene han" kjem frå Karaethon-syklusen. Ikkje at det har so mykje å seie...

Tuon har allereie vorte Keiserinne. Suroth sa at ho hadde vorte det automatisk då både mor hennar og alle dei andre slektningane døydde. Og då bodskapet om det når Randland, vil truleg alle Seanchanarane i Randland anerkjenne ho som Keiserinne.

Eg trur at når/om Rand får vite at Mat har gifta seg med Tuon, vil han (Mat) vere med å få i stand ei våpenkvile. Det kan og skje i samanheng med Arad Doman. Seanchanarane jager Rodel Ituralde dit, medan Rand har samla ein enorm hær der allereie. Kva som skjer der vert spanande å sjå, spesielt då Fru Basene (Graendal) må takast med i reknestykket òg.

Tviler på at giftarmålet åleine er nok til å "binde dei ni måner til å tjene han". Tuon er ikkje den som kjem til å høyre på alt Mat seier, og ho trur sjølv at Rand må knele for Krystalltruna, då Karaethon-syklusen er annleis i Seanchan (ikkje usannsynleg at det er eit resultat av Ishamael som Jalwin Moerad...). For augeblikket er det å tjene Rand, det siste Tuon vil gjere...
Faile wrote:kommer de etterhvert(om en sammenslåing med Rand & co) til å droppe å båndlegge alle Aes Sedaiene de kan komme over? [/i]

tror, hvis det blir en pakt mellom dem, at de ikke kan båndlegge flere Aes Sedaier, og ettersom alle liker happy endinger ( :roll: ) kommer de vel til å droppe dissa a'damene når de lærer at også sul'damer kan lede den ene kraften.
Vanskeleg å seie. Skulle ikkje forundre om Rand vil krevje at dei slutter å bandleggje marath'damane, og i so fall må dei kanskje gjere det, om Tuon skal tjene han.
ludde
Hengiven
Hengiven
Posts: 233
Joined: Fri Jun 24, 2005 7:57
Location: Oslo

mhm

Post by ludde »

Tviler på om Tuon kommer til å tjene ham. Hun, som Incanus sier, forventer, ja forventer, at Rand skal bøye seg for henne, og følge henne. Ikke omvent. Når hun merker at han ikke kommer til å gjøre det, er hun kanskje nøtt til å stå ved siden av ham. Men "binde dei ni måner til å tjene han", er det riktig? Bare et spørsmål. I så fal tror jeg ikke bindingen har skjedd helt enda. Men hvis det er "binde dei ni måner til seg", tror jeg det er gjennom Mat. Men hvis Tuon og Rand møter hverandre håper jeg taveren kreftene til Rand senker Tuon i kne og skysser føttene hans. Meeeeen, tror ikke det.

Når det gjelder Semi. Hun hadde den perfekte plan. Hun skulle styre Rand med en mannlig a'dam. Hun tok den med, og backup, pluss henne selv. Hun ville lite trolig tatt med seg a'damen for å bli tatt til fange med vilje, og kaste bort et så fint verktøy. Mulig hun gjorde det for å få det til å virke virkelig, men det tvlier jeg på. Ingen hadde brukt opp et slikt vertøy. Ingen.

Når det gjelder det med bindig av aes sedai, visekvinner, osv osv. Rand vil aldri godkjenne det. Han går så langt som å ville ha våpenhvile med dem. Noe Cadsuane ikke liker. Gleder meg til å se reaksjonen til Tuon når hun får vite at Anath var Semirhage, og at Rand har henne som fange. Og at han vil møte henne, HOHO.
Torbjørn
Den Fortapte
Den Fortapte
Posts: 1438
Joined: Mon Jun 27, 2005 17:11
Location: Bergen

Post by Torbjørn »

Encyclopaedia WoT wrote:TDR,Ch6
He "shall slay his people with the sword of peace, and destroy them with the leaf." He "shall bind the nine moons to serve him." He will heal "wounds of madness and cutting of hope."
Det er Moiraine som seier det, truleg til Perrin.
Terje
Den Gjenfødte Dragen
Den Gjenfødte Dragen
Posts: 4724
Joined: Tue May 03, 2005 0:22
Location: Trondheim/Eidsvåg
Contact:

Re: Omkring Seanchan og dets rolle videre, KoD

Post by Terje »

Faile wrote:nå som Semi er borte, er det da noen på den mørke siden som har kontrollen? sånn bortsett fra diverse mørkefrender liksom?
Kontrollen over hva da? Kaos hersker i Seanchan - det eneste Tuon kan få kotrollen over, er de spredte troppene i Randland. Og det er ikke sikkert at hun vil klare heller, siden, hvis jeg husker rett, det gikk et rykte i KoD om at hun var død.
kommer Tuon til å innta tronen, og vil hun da følge Rand?
Mest sannsynligvis vil hun i det minste inneha tittelen "keiserinne" - men hvor mye makt hun vil få, avhenger av hvor store deler av den seanchanske hæren som vil følge henne. Hun er jo litt av ei dame, så jg ser ikke bort fra at hun vil klare å skrape med seg store deler av denne. Men hvor mye av hæren vil overleve Rands angrep i Arad Doman? Jeg tror maktforholdet mellom Rand og Tuon (Dragen og Hauken) i stor grad vil avhenge av utfallet av slaget der oppe i nord. Hvis det i det hele tatt blir noe av - det kan jo hende at Tarmon Gai'don starter akkurat i det Rands og Tuons styrker skal til å gå løs på hverandre...
kommer de etterhvert(om en sammenslåing med Rand & co) til å droppe å båndlegge alle Aes Sedaiene de kan komme over?
Tja.
Igjen, det kommer helt an på hva den ene kan tvinge den andre til. Seanchanerne har så langt virka som et for arrogant folkeslag til at de skal kunne slå seg til ro med noe pålagt dem gjennom forhandlinger. Og så lenge de ikke er sterke, vil de neppe forhandle, og hvis de blir svake (les: ytterligere svekka) kan Rand tvinge dem til hva det skal være.
Når det gjelder Semirhage, kan det jo hende at hun drepte alle de seanchanske adelige i Seandar for at de ikke skulle utgjøre noen risiko mens hun var Rands "fange".
"Vivo equidem vitamque extrema per omnia duco!"
- Verg., Aen., 3.315.
Yawron
Hengiven
Hengiven
Posts: 165
Joined: Thu Sep 07, 2006 14:31
Location: Oslo

Post by Yawron »

Sånn Seanchan er organisert kneler alle for den som er keiserinne, må hun leve for alltid. Så i utgangspunktet skal Tuon ha kontroll når hun krones.
Nå er det jo sånn da at Semirhage har skapt kaos i Seanchan, så det er i realiteten ikke noe rike igjen, men jeg regner med at alle Seanchan troppene i "Randland" vill lyde henne.

Når det gjelder deres videre rolle er profetiene i "Randland" og Seanchan motstridene. Seanchans sier at Dragen må knele for krystallkronen og den andre sier han vil knytte "de ni måners datter" til seg for å tjene ha

Men nå har man vel fått greie på at Ishamael, som sendte Luthair Paendrags hær i utgangspunktet til Seanchan, også har korumpert profetiene der, så jeg tror de il syvende og sist vi tjene dragen.
"Once more the drama begins"

- Paul Muad'dib
Terje
Den Gjenfødte Dragen
Den Gjenfødte Dragen
Posts: 4724
Joined: Tue May 03, 2005 0:22
Location: Trondheim/Eidsvåg
Contact:

Post by Terje »

Spørsmålet i forhold til om Rand vil tjene Keiserinna eller ikke, tror jeg vil avgjøres av styrkeforholdene dem imellom, i og med at vi ikke har noe entydig svar på hva slags stilling profetier egentlig har i Jordans metafysiske univers. Er de rett og slett bare forutsigelser av hva som kommer til å skje? Eller oppfylles de fordi de har blitt forutsagt og fordi profetienes objekter derfor tror de må oppfylle profetiene? Sagt på en annen måte: Har profetiene egen påvirkningskraft gjennom at de påvirker sine objekters (f.eks. Rands) oppfatning av hendalser, eller er de rett og slett bare beskrivelser av hva som vil skje? Ville Rand forsøkt å ta Steinen hvis det ikke var for at den var nevnt som et av kjennetegnene på at Dragen var Gjenfødt? Ville han ha forsøkt å ta den selv om det ikke fantes noen profetier?

Overført på det muligens falske profetiet om at Den Gjenfødte Dragen skal knele for Keiserinna: Vil den feile fordi den er en falsk profeti? Eller vil den oppfylles til tross for at den er falsk, fordi seanchanerne tror på den? Og hvis det siste skjer -- kan den da sies å være falsk? Vanskelige spørsmål, og jeg er ikke helt sikker på om jeg har klart å formulere dem slik at andre enn jeg forstår dem...


Uansett, så kom jeg på at jeg så en slags teori som ble posta på MSB'et til wotmania en gang i sommer, der det ble lagt fram ganske entydige bevis for at seanchanerne ville overta de vestre og søndre delene av Randland (alt vest for en diagonal mellom Saldaea og Ebou Dar), mens Rands styrker og tilhengrene ville ta de nordlige og østre delene (Arafel til Illian og østover). "Bevis" for dette fant teoriframleggeren i de innledende versene til enkelta av bøkene, der Great Aravalon nevnes (hovedstad i rike som inkluderer Arafel og Tar Valon), samt Court of the Sun -- som altså skulle være et seanchansk rike med hovedstad i Fortress of Light i Amador.

Finner dessverre ikke noen lenke til tråden dette ble presentert i, men dette var uansett de grunnleggende elementene i teorien...
"Vivo equidem vitamque extrema per omnia duco!"
- Verg., Aen., 3.315.
Torbjørn
Den Fortapte
Den Fortapte
Posts: 1438
Joined: Mon Jun 27, 2005 17:11
Location: Bergen

Post by Torbjørn »

Terje wrote:Uansett, så kom jeg på at jeg så en slags teori som ble posta på MSB'et til wotmania en gang i sommer, der det ble lagt fram ganske entydige bevis for at seanchanerne ville overta de vestre og søndre delene av Randland (alt vest for en diagonal mellom Saldaea og Ebou Dar), mens Rands styrker og tilhengrene ville ta de nordlige og østre delene (Arafel til Illian og østover).
I tilfelle nokon hadde gløymd det, so vert dette nemnt i Karaethon-syklusen:

"The north shall he tie to the east, and the west shall be bound to the south."
Terje
Den Gjenfødte Dragen
Den Gjenfødte Dragen
Posts: 4724
Joined: Tue May 03, 2005 0:22
Location: Trondheim/Eidsvåg
Contact:

Post by Terje »

Takk, incanus. Merkelig at jeg skulle glemme den der... :oops:
"Vivo equidem vitamque extrema per omnia duco!"
- Verg., Aen., 3.315.
Post Reply