Page 3 of 3

Posted: Fri Feb 06, 2009 22:03
by Lothar
Ja, jeg la først ikke merke til at den som trakk inn sitatet ikke nevnte hvor det kom fra. Hvis dette hadde kommet fra bøkene ville jo saken stilt seg helt annerledes.

Posted: Sat Feb 07, 2009 16:04
by Chriz
Enig. Jeg og trodde det sto svart på hvitt i boka.
Bra vi fikk det avklart da.