Page 1 of 1

Link(er) til teori sider!

Posted: Mon Jul 18, 2005 13:12
by Ashaman
Jeg fant en side med mange teorier, og dersom andre finner sider må dere bare legge ut linker her!!!

Siden: http://linuxmafia.com/waygate/no-haunt/preLoC-2.html

Posted: Tue Jul 19, 2005 19:41
by Torbjørn
Dei fleste kjenner vel til TheoryLand og WotMania.

Ellers kan ein vel nevne Collam Daam, Eye of the World og White Tower. Dei siste er henta frå linkesida til WotMania.