Terjes "komplette" guide til Karaethon-syklusen

Del dine teorier med oss

Moderators: Lothair Mantelar, Sauegjeteren

Post Reply
Terje
Den Gjenfødte Dragen
Den Gjenfødte Dragen
Posts: 4724
Joined: Tue May 03, 2005 0:22
Location: Trondheim/Eidsvåg
Contact:

Terjes "komplette" guide til Karaethon-syklusen

Post by Terje »

Jeg har tatt for meg Karaethon-syklusen slik den er gjennomgått i COTWOTFAQ, og basert meg ganske mye på denne sidas tolkinger av Profetiene. Med unntak av der jeg er uenig, selvfølgelig, men også der har jeg inkludert deres tolkinger. Denne oversikten inkluderer imidlertid bare serien fram til Crossroads of Twilight, så eventuelle profetier fra Knife of Dreams er funnet annetsteds hen, på Encyclopedia WoT.

Hensikten med denne oversikten her er kanskje litt tvilsom, siden den jo kan finnes flere andre steder, men samtidig gir den et fint, lite utgangspunkt for videre drøfting av profetienes betydning. Håper noen får i alle fall litt nytte av denne...

Fra The Eye of the World.
TEOTW: 13, Choices, 158-159, Thom i samtale wrote:
One of the Prophecies says that the Stone of Tear will never fall until the People of the Dragon come to the Stone. Another says the Stone will never fall till the Sword that Cannot Be Touched is wielded by the Dragon's hand.
Denne har blitt oppfylt, og er egentlig ganske opplagt. ”The People of the Dragon” er aielene, som angrep Steinen i Rift den natta Rand brøt seg inn og tok Callandor (WOTFAQ).


Fra The Great Hunt.
TGH: åpningsprofeti wrote:
And it shall come to pass that what men made shall be shattered, and the Shadow shall lie across the Pattern of the Age, and the DO shall once more lay his hand upon the world of man. Women shall weep and men quail as the nations of the earth are rent like rotting cloth. Neither shall anything stand nor abide...

Yet one shall be born to face the Shadow...and there shall be wailing and gnashing of teeth at his rebirth. In sackcloth and ashes shall he clothe the people, and he shall break the world again by his coming, tearing apart all ties that bind. Like the unfettered dawn shall he blind us, and burn us, yet shall the Dragon Reborn confront the Shadow at the Last Battle, and his blood shall give us the Light. Let tears flow, O ye people of the world. Weep for your salvation.
Personlig tviler jeg på om dette “egentlig” er del av Syklusen, eller om det bare er prosa som har blitt hekta på senere for å bygge litt stemning når den skal fortelles. For dette er ganske generiske saker. Store endringer skal komme i tiden før Tarmon Gai’don (og det har det jo gjort; de aller fleste kongedømmene er desstabilisert på et eller annet vis, seanchanerne har skapt et svare rot, Rands herjinger har ikke akkurat vært uten konsekvenser, Tårnet er splitta, et cetera, et cetera ad nauseum), bla bla bla. Alt dette skjer som sagt realtime i bøkene; billedlig talt ”ødelegger” Rand ”verden”, ved å forårsake all slags sosial uro.

”His blood shall give us the Light (at the last Battle)” minner om Mins syn, som hun beskrev som “black rocks, wet with blood,” og om “Twice dawns the day”-profetiet gjengitt nedenfor.
TGH: 22, Watchers, 275, Vandene i samtale med Moiraine wrote: Five ride forth, and four return. Above the watchers shall he proclaim himself, bannered cross the sky in fire...
Denne er også oppfylt, selvfølgelig. Den refererer til hendelsene ved Faelm mot slutten av Den store jakten, og de fem som red fram var Ingtar, Hurin, Rand, Matt og Perrin. Etter kampen med Ishamael i skyene over Faelm (der the Watchers holdt til) erklærte Rand seg selv som Den gjenfødte dragen.
TGH: 26, Discord, 325-6, TSR: 9, Decisions, 126, Thom til Rand wrote: Twice and twice shall he be marked, twice to live, and twice to die,
Once the heron to set his path. Twice the heron, to name him true.
Once the Dragon for remembrance lost. Twice the Dragon for the price he must pay.
Dragen vil bli market fire ganger, med to hegrer og to drager. Rand fikk den første hegren i Portsteinverdenen. Den andre hegren ble brent inn i hånda hans ved Faelm, der han utropte seg selv som Den gjenfødte dragen. De to dragene fikk han ved Rhuidean. ”Remembrance lost” er aielenes tapte historie, mens den andre dragens betydning -- ”the price he must pay” -- ikke ennå er klar.

Min gjetning er imidlertid at den refererer til aielenes ødeleggelse, det generelle kaoset han forårsaker, eller at han mista ei hånd. Dog, dette er ufunderte spekulasjoner.
TGH: 26, Discord, 326, Thom til Rand wrote: Twice dawns the day when his blood is shed.
Once for mourning, once for birth.
Red on black, the Dragon's blood stains the rock of Shayol Ghul.
In the Pit of Doom shall his blood free men from the Shadow.
"Twice dawns the day" tyder kanskje på at det vil oppstå en solformørkelse når Rands blod faller på Shayol Ghuls klipper. Sammenlign dette med Amyrlinens hilsen da Siuan Sanche ankommer Fal Dara i [TGH: 2, The Welcome,17]: "Against what do we guard?" "The shadow at noon."

Dette er WOTFAQ-folkets tolkning, selv heller jeg mer mot en mindre bokstavtro tolkning, siden det gang på gang understrekes at profetier sjelden kan tas bokstavelig. (Selv om dette naturligvis kan være et blindspor.) En billedlig tolking kan for eksempel være at ”the shadow at noon” refererer til at Skyggen under slaget vil ha et så stort overtak at alt vil virke svart og håpløst, men at Lyset vil vinne frem og at dette vil virke som en andre gryning.

Andre linje synes å indikere at Rand vil dø og bli gjenfødt, eller kanskje bare at han vil dø, og at verden slik vil bli gjenfødt. Fragmentet avsluttes med enda en referanse til at Rand blod vil være nødvendig for å beseire Den Mørkeste. Spekulasjoner knytter dette tidvis til sårene han har i siden.


Fra The Dragon Reborn.
TDR: åpningsprofeti wrote: And his paths shall be many, and who shall know his name, for he shall be born among us many times, in many guises, as he has been and ever will be, time without end. His coming shall be like the sharp edge of the plow, turning our lives in furrows from out of the places where we lie in our silence. The breaker of bonds; the forger of chains. The maker of futures; the unshaper of destiny.
Igjen ganske generelle greier, om Rand som båndbryter og slike ting.
TDR: 6, The Hunt Begins, 57, Moiraine ramser i samtale opp biter av Karaethonsyklusen wrote:
He has yet to break the nations, or shatter the world.... What does it mean that he shall 'slay his people with the sword of peace, and destroy them with the leaf'? What does it mean that he shall bind the nine moons to serve him? There are others. What 'wound of madness and cutting of hope' has he healed? What chains has he broken, and who put into chains?
“Breaking of nations”: Nasjonene har helt siden Den gjenfødte dragen vært mer eller mindre i oppløsning.
”Slay his people”: Refererer til Rands lemfeldige omgang med aielenes historie; hans avsløringer om deres fortid og konsekvensene av dette -- oppløsning og ødeleggelse.

"Bind the Nine Moons to serve him”: Kan tyde på at Rand vil få enten Tuons deler av Seanchan eller hele imperiet (hendelsene i Drømmenes Kniv kan tyde på det første, siden det knapt er noe imperium igjen) under sin kontroll.

"Wound of madness": Kan vise til Rensningen av saidin, som fant sted mot slutten av WH.

“The breaking of chains” kan referere til mange ting, så som lenkene som binder folk til Skyggen (Ingtar, Asmodean, Tear, Andor, Illian, mm.; husk for eksempel hvordan det ble understreka at innbyggerne i Caemlyn, Illian og Tear ble påvirka av drømmene til De Fortapte som herska i disse byene). Det har også blitt foreslått at dette betyr at Rand muligens vil frigjøre de seanchanske damanene og andre slaver. Til slutt har Rand lagt både personer og land i figurative lenker -- Asmodean, de Dragesvorne Aes Sedaiene, alle nasjonene han kontrollerer, med mer.
TDR: 41, Threads in the Pattern, 373 wrote: On the slopes of Dragonmount shall he be born, born of a maiden wedded to no man.
Shaiel, aka. Tigraine, aka. Rands biologiske mor, var en Spydjomfru, og Spydjomfruer gifter seg ikke. (Teknisk sett var hun fortsatt gift med Taringail, men vi får gå ut fra at å flykte inn i Ødelandet Aiel teller som en skilsmisse.)


Fra The Shadow Rising.
TSR: 3, Reflection, 71 wrote:
His blood on the rocks of Shayol Ghul, washing away the Shadow, sacrifice for man's salvation.
Enda en referanse til blod på klipper. Spørsmålet er bare hva som menes med ”his blood”.

Det kan menes bokstavelig -- Rands blod, det som flyter i hans årer -- eller mindre så. For eksempel er aielene ”av hans blod” gjennom Tigraine deler han mest sannsynligvis blod med de fleste av Randlands fyrstehus; barna Elayne bærer er også ”hans blod” (dessuten skal jo Aviendha ifølge et av Mins syn få fire av Rands barn), men det spørs om de rekker å bli født før Tarmon Gai’don bryter løs for fullt. (Dog, det skulle forundre meg om en så sentral karakter som Elayne ikke ville være til stede ved Tarmon Gai’don; dette kan tyde på at barna blir født før ”slaget”, da det kan bli vanskelig for henne å delta særlig effektivt hvis hun er høygravid.)

Mange spennende alternativer her, altså. ;)
TSR: 6, Doorways, 93 wrote:
Power of the Shadow made human flesh,
wakened to turmoil, strife and ruin.
The Reborn One, marked and bleeding,
dances the sword in dreams and mist,
chains the Shadowsworn to his will,
from the city, lost and forsaken,
leads the spears to war once more,
breaks the spears and makes them see,
truth long hidden in the ancient dream.
"Power of the Shadow made human flesh" kan referere til en mengde ting -- De Fortapte, Fain, Banemannen, eller ”bobla av ondskap” i begynnelsen av TSR. Andre muligheter er Moridin og Shaidar Haran, og ”wakened to turmoil, strife and ruin” får meg til å tenke på ”Kaosets Herre”.

”The Dragon Reborn, marked and bleeding” er ganske opplagt: Hegrer, Drager, og sår i sida.

"Dances the sword in dreams and mist" kan peke til speilhendelsa i Steinen i Rift i TSR. Det kan også være en hentydning til at Rand kjemper som best han kan, selv om han ikke egentlig vet hva han gjør -- “dreams and mist” er jo ganske diffuse størrelser. I tillegg kan det være en referanse til Rands reiser før han traff Asmodean, da han kjempa ganske mye i TAR, samtidig som han for det meste ikke visste hva han holdt på med, eventuelt bare hadde en fjern anelse.

Rand har lenka de Skyggesvorne (kan også være entall; ”den Skyggesvorne”), spesielt i form av Asmodean.

Han har leda spydene (aielene) til krig fra den forlatte byen (Rhuidean), han har knekket spydene og fått dem til å se/forstå den lenge skjulte sannheten i den eldgamle drømmen (igjen en referanse til hans avsløring av aielenes historie, samt det at mange valgte ikke å tro på ham, og at mange også la fra seg spydene og stakk av).
TSR: 21, Into the Heart, 244 wrote: Into the heart he thrusts his sword,
into the heart, to hold their hearts.
Who draws it out shall follow after,
What hand can grasp that fearful blade?
Rand støtte Sverdet Som Ikke Er Et Sverd (Callandor) ned i gulvet i Hjertet i Steinen i Rift, for å minne Høyfyrstene om at han kom igjen, og at de tilhørte ham.

De to siste linjene ser ut til å indikere at en annen ville trekke Sverdet Som Ikke Er Et Sverd ut av Hjertet i Steinen (ooh, se på den opplagte Arthur-parallellen! :lol: ), noe som også skjedde. Narishma henta Callandor for Rand i TPOD, og han brukte det også under slaget ved Shadar Logoth i WH. Hva som menes med at han skal følge etter/etterfølge (antakeligvis Rand) er fortsatt ukjent, spesielt ettersom han er Bundet til Merise Aes Sedai.

Fra The Fires of Heaven.
TFOH: åpningsprofeti wrote: With his coming are the dread fires born again. The hills burn, and the land turns sere. The tides of men run out, and the hours dwindle. The wall is pierced, and the veil of parting raised. Storms rumble beyond the horizon, and the fires of heaven purge the earth. There is no salvation without destruction, no hope this side of death.
All “tørkinga” og “brenninga” er antakeligvis referanser til tørketida og det generelt varme været som sto på i Randland til Vindens Skål ble brukt.

“The piercing of the wall, and the raising of the veil” kan referere til at Den Mørkeste er på god vei til å bryte seg fri, men også at de døde våkner.

Resten er nok ganske generisk, samtidig som det er så diffust at det kan peke på nesten hva det skal være.

Fra Lord of Chaos.
LOC: avslutningsprofeti wrote: The unstained tower breaks and bends knee to the forgotten sign. The seas rage, and stormclouds gather unseen. Beyond the horizon, hidden fires swell, and serpents nestle in the bosom. What was exalted is cast down; what was cast down is raised up. Order burns to clear his path.
Den første setninga er sannsynligvis oppfylt: Tårnet er splitta, og noen Aes Sedaier har knelt og sverga lojalitet til Rand (hvis merke er det ”glemte” Aes Sedai-symbolet).

De andre og tredje setningene indikerer at langt fra alt er vel. Noe er råttent i Randland; folk er ikke hva de synes. ”The serpent in the bosom” kan være blant andre Taim, Halima, Semirhage, og en mengde andre Mørkefrender i sentrale posisjoner.

De siste to setningene peker kanskje bare på verdens usikre situasjon. De kan referere mer spesifikt til Aes Sedaiene og mannlige kraftledere, men det er mer ”casting down” og ”raising up” som foregår enn som så.

Fra A Crown of Swords.
ACOS: åpningsprofeti wrote: There can be no health in us, nor any good thing grow, for the land is one with the Dragon Reborn, and he one with the land. Soul of fire, heart of stone, in pride he conquers, forcing the proud to yield. He calls upon the mountains to kneel, and the seas to give way, and the very skies to bow. Pray that the heart of stone remembers tears, and the soul of fire, love.
(From a much-disputed translation of The Prophecies of the Dragon by the poet Kyera Termendal, of Shiota, believed to have been published between FY700 and FY800)
Dette er en forholdsvis klar referanse til Rands økende grad av selvisolasjon, hans hybris, med mer, samt Cadsuanes målsetning om å lære Rand å le og gråte igjen. Legg også merke til at ”the land is one with the Dragon”-greiene passer godt til legendene og referansene rundt the Fisher King.
ACOS: 34, Ta'veren, p533, Rands tanker wrote: The Prophecies said he would bind together the people of every land--"The north shall he tie to the east, and the west shall be bound to the south.”
Rands tolking: Hele verden vil følge ham.

Alternativ (og mer realistisk?) tolking: Rand vil kontrollere norden og Østen (Grenselandene, sørover langs Tåkefjellene, ned til Illian) seanchanerne (i.e. Tuon?) vil ha sør og vest (Arad Doman, Almoth, Tarabon, Amadicia, Altara, antakeligvis også Ghealdan og andre land i dette området). Denne alternative tolkinga støttes av Nicolas spådom, om at landene vil være splitta av Gjenkomsten, samt av visse stedsnavn fra Den Fjerde Alder, så som Greater Aravalon (Arafel og Tar Valon?) og The Court of the Sun (Lysets festning i Amador?).
ACOS avslutningsprofeti wrote: Master of the lightnings, rider on the storm, wearer of a crown of swords, spinner-out of fate. Who thinks he turns the Wheel of Time, may learn the truth too late.
(From a fragmentary translation of The Prophecies of the Dragon, attributed to Lord Mangore Kiramin, Sword-bard of Aramaelle and Warder to Caraighan Maconar, into what was then called the vulgar tongue (circa 300 AB))
Ligner i tone og betydning på åpningsprofetien i ACOS, og tyder på at Rands stolthet kan forårsake store problemer.

Fra Winter's Heart.
WH åpningsprofeti wrote: The seals that hold back night shall weaken
And in the heart of winter shall winter's heart be born
Amid the wailing of lamentations and the gnashing of teeth,
For winter's heart shall ride a black horse,
And the name of it is Death.
(from The Karaethon Cycle: The Prophecies of the Dragon)
Den første linja forklarer seg selv; resten er forholdsvis illevarslende, ettersom Rand mer enn en gang har sagt om seg selv at han har et “winter’s heart”. For eksempel: "He was too weak for what had to be done. He needed to drink in winter, till he made winter's heart seem Sunday noon" [WH: 25, Bonds, 483]. (Husk at “Sunday” I Randland er en årlig høytid som finner sted midt på sommeren.)
WH: 14, What a Veil Hides, 328-329, Tuon snakker wrote: "'I must find a way to make contact with the Dragon Reborn as soon as possible. He must kneel before the Crystal Throne before Tarmon Gai'don, or all is lost.' The Prophecies of the Dragon said so, clearly."
Moiraine ville kanskje bli overraska over å høre dette, da hun som bemerka over i [TDR: 6, The Hunt Begins, 57] nevnte at en av Profetiene om Dragen sier at Den Gjenfødte Dragen ”shall bind the nine moons to serve him", hvilket impliserer det eksakt motsatte av det den seanchanske profetien påstår. Spørsmålet blir da, hevder WOTFAQ-en, hvilken versjon er rett?

Den seanchanske versjonen av Profetiene ble faktisk nevnt før WH; Kaptein-General Kennar Miraj, (den nå avdøde) kommandanten for de seanschanske styrkene som slåss mot Rand TPOD, tenkte på dem: "The Prophecies of the Dragon had been known in Seanchan even before Luthair Paendrag began the Consolidation. In corrupted form, it was said, much different from the pure version Luthair Paendrag brought. Miraj had seen several volumes of The Karaethon Cycle printed in these lands, and they were corrupted too - not one mentioned him serving the Crystal Throne! - but the Prophecies held men's minds and hearts still" [TPOD: 24, A Time for Iron, 461].

Så tydeligvis finnes det i alle fall noen seanchanere som mistenker at deres versjon ikke er den korrekte. Ser vi bort fra Mirajs syn på Randlandversjonene, virker det mer sannsynlig at den seanchanske er den som er endra i forhold til originalen, enten med vilje eller ved et uhell. (Med vilje, kanskje, fordi den seanchanske utgaven nevner Krystalltrona ved navn, og så vidt vi vet er det ingen i Randland som har hørt om denne før nå, så hvorfor ville den dukke opp i en Randland-basert profeti?)

Det er også mulig, naturligvis, at begge versjonene er korrekte. Som vi har sett har profetier en tendens til ikke å bety det folk tror de betyr. For alt vi vet kan Rand knele foran Krystalltrona like før den sprenges i lufta, eller noe sånt -- selv om dette ser usannsynlig ut etter KoD, da imperiet tilsynelatende imploderte. En annen interessant tolking (WOTFAQ-folkas formulering; jeg anser denne som usannsynlig på grunn av hendelsene i Seanchan som ble beskrevet i KoD) er at "binding the nine moons to serve him" kan referere til ”the Sad Bracelets” og kampen om å kontroll som ifølge Moghedien oppstår mellom mannen og kvinnen/kvinnene som holder ham ved hjelp av the Bracelets. Kanskje kunne Tuon tvinge Rand til å knele foran Krystalltrona med hjelp av the Sad Bracelets, før hun endte opp som en av hans tjenere.

Personlig mener jeg -- og har ment helt siden første gang jeg hørte om den seanchanske versjonen -- ganske enkelt at seanchanerne har skrevet om Profetiene for å stille sin egen Keiserinne i et bedre lys. Vanlig praksis, det der.

Fra Crossroads of Twilight.
COT åpningsprofeti wrote:
And it shall come to pass, in the days when the Dark Hunt rides, when the right hand falters and the left hand strays, that mankind shall come to the Crossroads of Twilight and all that is, all that was, and all that will be shall balance on the point of a sword, while the winds of the Shadow grow.
(From The Prophecies of the Dragon, translation believed done by Jain Charin, known as Jain Farstrider, shortly before his disappearance)
”The Dark Hunt” refererer mest sannsynlig til Mørkehunder, kanskje spesifikt til den store flokken på over femti individer som er på reisefot i CoT.

Den høyre og den venstre hånda kan muligens bare være symbolsk svada, siden alle som i utgangspunktet skal være på Rands side bare flakser rundt. Men det har også vært foreslått at dette kan referere spesifikt til Matt og Perrin, som synes å holde på med en del svikting og formålsløs vandring. (Osan’gar og Aran’gar er de eneste karakterene som direkte er relatert til høyre og venstre hånd, men det synes ganske åpenbart at ”hendene” det handler om her tilhører Lyset.)

Korsveier er ofte metaforer for et vendepunkt, et valg som må tas, et sted midt-imellom noe annet, et farefullt sted, særlig i skumringa (mellom dag og natt, lys blir til mørke). Resten er forklarer seg nesten selv; Skyggens makt vokser, det er en sjebnetung tid.
COT: 28, A Cluster of Rosebuds, 616, Noal i samtale wrote: Fortune rides like the sun on high
with the fox that makes the ravens fly
Luck his soul, the lightning his eye
He snatches the moons from out of the sky.
Dette er et ganske spesielt sted, da det er det første hvor det spesifikt refereres til noen andre enn Rand. Denne spesifikke andre er naturligvis Matt -- hell, lykke, ham som reven, å få seanchanerne -- ravnene -- til å fly (da han befridde Vindfinderne og kaoset som fulgte, samt ringen hans), å plukke opp De Ni Måners Datter, og så videre. Linja om ”lightning in his eyes” kan bety et par ting -- en referanse til krutt, kanskje. Muligens relatert til de andre profetiene som omhandler Matts øye.

Angående denne siste, så er jeg en tanke uenig. Mange mener jo at Matt vil miste et fysisk øye. Selv ser jeg på dette som en referanse til den norrøne myta om Odin som bytta bort øyet sitt mot en slurk av Visdommens Kilde. Øye blir slik en metafor på hans egne minner, som han ga fra seg til de mindre behagelige ’finnene (som det jo har blitt spekulert i at er glade i minner), i bytte mot Visdom -- det vil si kunnskapen hans om bl.a. krigføring. Bare spekulasjon, selvsagt, men jeg synes personlig at denne tolkinga er mer elegant enn den om at han faktisk skal miste et øye...

Fra Knife of Dreams.
KoD: 4, A Deal, Banner-General Tylee Khirgan i samtale med Perrin wrote: When the Wolf King carries the hammer, thus are the final days known. When the fox marries the raven, and the trumpets of battle are blown.
Ulvekongen er Perrin, som i det siste slaget mot shaidoene vel valgte hammeren over øksa -- dette skal tilsynelatende være et tegn på at Den siste strid er nært foresåtende.

Det samme er tilsynelatende det at reven -- Matt -- gifter seg med ravnen -- Tuon. Dette skjedde i kapittel 36 av KoD.
"Vivo equidem vitamque extrema per omnia duco!"
- Verg., Aen., 3.315.
Sauegjeteren
Sauegjeter
Sauegjeter
Posts: 2715
Joined: Wed Feb 15, 2006 19:59
Contact:

Post by Sauegjeteren »

What does it mean that he shall 'slay his people with the sword of peace, and destroy them with the leaf'?
Her er det aielene det sikter til, og mange av dem rømmer vel når de hører at de er kjeleflikkere. Bare for å fylle ut litt.
The seas rage, and stormclouds gather unseen. Beyond the horizon, hidden fires swell, and serpents nestle in the bosom.
Selv om vi ikke har fått noe handling fra Seanchan så langt (nesten ikke, hvertfall) så kan det være at "over horisonten" betyr "over horisonten". Ikke særlig sannsynlig, men det trenger ikke være komplott i Randland det siktes til.
For winter's heart shall ride a black horse,
And the name of it is Death.
Kan det være at det siktes til at Rand skal tøyle Moridin?
Angående denne siste, så er jeg en tanke uenig. Mange mener jo at Matt vil miste et fysisk øye. Selv ser jeg på dette som en referanse til den norrøne myta om Odin som bytta bort øyet sitt mot en slurk av Visdommens Kilde. Øye blir slik en metafor på hans egne minner, som han ga fra seg til de mindre behagelige ’finnene (som det jo har blitt spekulert i at er glade i minner), i bytte mot Visdom -- det vil si kunnskapen hans om bl.a. krigføring. Bare spekulasjon, selvsagt, men jeg synes personlig at denne tolkinga er mer elegant enn den om at han faktisk skal miste et øye...
Nå var det vel strengt tatt Shadar Logoth som tok minnene til Matt, ikke finnene. Det har jo blitt beskrevet senere at Matt ikke hadde tomrom i minnet etter å ha besøkt finnene. Mulig de også forsynte seg, altså, men dolken tok vel det meste.

Tusen takk for et kjempearbeid, Terje. Jeg kommer antageligvis til å gå dette nærmere i sømmene en gang eller to, for å prøve å forstå litt av det også.
Moiraine vet svært mye, sauegjeter.
Terje
Den Gjenfødte Dragen
Den Gjenfødte Dragen
Posts: 4724
Joined: Tue May 03, 2005 0:22
Location: Trondheim/Eidsvåg
Contact:

Post by Terje »

Ingenting å krangle på der, Gjeter. Du har selvfølgelig helt rett angående Matts minner, og resten er sånt jeg også tenkte på. Men av en eller annen grunn ikke skrev ned...

En ting jeg imidlertid ikke tenkte på var det med at Rand skal tøyle Moridin. Selvsagt, det at Rand tenker på seg selv som "winter's heart" trenger ikke å bety at han er det; dette høres jo nesten like mye ut som et av de typiske "kallenavnene" til Den Mørkeste.

Ellers kan "And in the heart of winter shall winter's heart be born / Amid the wailing of lamentations and the gnashing of teeth, / For winter's heart shall ride a black horse, / And the name of it is Death" også være en generell henvisning til at mange kommer til å dø i kampen mot Skyggen. Dog, dette er jo så generisk og at det knapt opplagt at det vel neppe hadde blitt tatt med i en profeti... :\

Det hadde i så fall vært en ganske bænkers spådom. :P
"Vivo equidem vitamque extrema per omnia duco!"
- Verg., Aen., 3.315.
Post Reply