Banemannen

Vi gjør oppmerksom på at følgende tekst kan inneholde spoilere.

Titlar/namn:

Banemannen (Slayer), fyrst Luc av Huset Mantear, Isam Mandragoran

Utsjånad:

Som Luc er han middelaldrande, høg og breiskuldra, med mørkt, raudt hår og blå auge. Som Isam er han svært lik Lan.

Historie:

Då Malkier gjekk under, for rundt 50 år sidan, flykta Breyan Mandragoran inn i Pestlandet med den nesten nyfødde sonen hennar, Isam, etter at ho og Cowin Godhjerte Gemallan hadde forrådt fødelandet deira. Dei vart fanga, og Isam vart oppfostra av Skuggen.

Eit par tiår seinare, reiste Luc, son av Tigraine og Fyrsteprins av Sverdet i Andor, nordover, utan å seie kvar eller kva han skulle. Det vart sagt at Tigraine sin rådgivar, Gitara Moroso, hadde hatt ei Forutsigelse som sa at verda si skjebne var avhengig av at Luc reiste til Pestlandet.

Då Luc kom til Dhoom-fjella vart han òg fanga, og slått saman med Isam. Den Mørkaste smelta dei saman til èin person, Banemannen, og gav han spesielle eigenskapar. Den fremste av desse er å kunne tre inn i tel’aran’rhiod. I den våkne verda har han kroppen til Luc, i Draumeverda kan han velge kven han skal vere.

Banemannen er ein av Skuggen sine framste leigemordarar, og jobber ikkje for andre enn dei Fortapte. Det som gjer han so dyktig som leigemordar, er Draumeverda. Han finn fram til staden der ofra hans er i tel’aran’rhiod, før han stig ut. Dette gjer at vakter og stengde dører ikkje er noko hinder for å kome fram til ofra, som inkluderer den Grå Mannen i det Kvite Tårnet og dei to svarte Aes Sedaiane som vart fanga i Steinen i Rift.

Sitatar om Banemannen:

«This Slayer is not old, archer, but his evil is ancient.» – Birgitte til Perrin.

«He always liked to see the people he killed, after if he could not during.» – Luc

Tusen takk til Incanus, som har skrevet denne artikkelen.
Sitat:
Better to spit in a wolf's eye than to cross an Aes Sedai.
Gammelt ordtak

Across the Taren,
Verdens Øye
Wheel of Time

Les den første boka fra serien nå!