Fal Dara

Tidligere navn:

Mafal Dadaranell

Generelt:

Fal Dara ligger så langt nordøst i Shienar man kan komme, uten å være inne i Pestlandet. Byen regnes derfor som en slags buffer for landsbyene og gårdene lenger inn i landet. Frykten for å bli angrepet av Trollokene og andre Skyggeyngel har ført til at kun spredte bondegårder ligger utenfor murene, mens resten av innbyggerne har trukket innenfor.

De spisse takene på husene i Fal Dara strekker seg vanligvis nesten helt ned til bakken, og er stort sett dekket av overlappende treplater. Derfor er husene godt beskyttet mot vær og vind, særlig om vinteren.

Høyborgen til Lord Agelmar midt i Fal Dara, er omkranset av en vollgrav med spisse pigger i bunnen og en ny mur, også den dekket av vakttårn i likhet med den ytterste muren. Både murene og bygningene er elegante, men de er først og fremst beregnet for forsvar.

Da byen gikk under navnet Mafal Dadaranell, før Trollokkrigene, var bygningene vesentlig vakrere. Byen var bygget av Ogurene, men dette ble også byens undergang, da hordene av Skyggeyngel kom ut av Pestlandet. De overlevende etter krigen bestemte seg derfor for å gjennoppbygge byen på samme sted, men denne gangen med sikkerheten i høysetet.

«A single rose placed just so instead of a garden; the simple fortress of Fal Dara in place of the city of Mafal Dadaranell.»
The World of Robert Jordan’s The Wheel of Time, Within the Land

Sitat:
Every man wants to be great. You could be the greatest man in all the Ages.
Selene til Rand

In the Mirror of Darkness,
Den Store Jakten
Wheel of Time

Les den første boka fra serien nå!