Tidshjulets tidslinje og kronologi

Del dine teorier med oss

Moderators: Lothair Mantelar, Sauegjeteren

Torbjørn
Den Fortapte
Den Fortapte
Posts: 1438
Joined: Mon Jun 27, 2005 17:11
Location: Bergen

Post by Torbjørn »

Det eg sa, var at det var ein Drage og ein Gjenfødt Drage for kvar runde Tidshjulet går. Om Rand sin alder er den 3. alder, levde Lews i den 2. (og delvis 3.?). I aldrane 4-7 og 1 er det ingen dragar, fordi det ikkje er nokon Shai'Tan å kjempe mot.

Om det var ein Drage per alder, kan ikkje alle dei dragene ha som si oppgåve å kjempe mot den mørkaste, og difor vil det ikkje vere heilt "riktig" å ha ein drage per alder, ettersom det er sagt at dragen vert gjenfødd for å kjempe mot den Mørkaste (eller er eg heilt på jordet når eg seier det?).

Grunnen til at det ikkje kan vere ein kamp mot den Mørkaste kvar alder, er at me veit at dei i Legendenes Alder ikkje visste nokon ting om han før Lanfear laga Boreholet. For at alle skal ha gløymd noko so "stort" som den Mørkaste, so må det ha gått lang tid, kanskje to eller tre Aldrar.
ludde
Hengiven
Hengiven
Posts: 233
Joined: Fri Jun 24, 2005 7:57
Location: Oslo

mhm

Post by ludde »

Slik jeg har forstått det så er det en Gjenfødt Drage pr alder. De "dragene" Ishy fortalte om er menn med kraften født i denne alderen.
Som Logain og Matzrim. Og nå flere hundre. Men bare 1 Gjennfødt drage. Nemlig Rand al'hor. Grunnen til at han har stemmen til Lews Therin Telamon tror jeg er fordi LTT var den forgie dragen. Som nevnt husker folk i denne alderen bare noe av sluttet i forige alder. Men jeg tror det har vært Gjenfødte drager før LTT. Men hva gjør en mann med kraften til Den Gjenfødte Dragen? Jo, jeg tror det har med profetier å gjøre. Etter det vi vet ble ikke Logain eller Matzrim født i Dragefjellet, eller oppfostret av noen andre enn der dem tilhørte. Men det gjorde Rand. Og Rand dro Callandor. Så derfor er han Den Gjenfødte Dragen. I følge folket vel og merke. For alt vi vet kan det være en annen som var litt sen. Logain kanskje. Men siden Rand greide å dra Callandor så er han DGD. Det samme tror jeg det var med LTT.
Lanfear elsket LTT. Men elsker Rand. Så i neste alder vil hun elske den neste dragen. Og den Dragen vil ha Rands stemme i huet. Og de i neste alder vil huske Rand al'Thor og ikke LTT.
????? Høres søkt ut, men det er så mye opp og ned i historien til RJ så det er det eneste hmmm logiske jeg kan komme opp med.

Men har vi lest noe om at i den forige alderen så var det noe som het Den Siste Strid? Grunnen til at denne alderen er så spesiel er fordi at Rand tilsynelatende har klart å rense Saidin. Og hvis han da klarer å stenge Den Mørkeste inne igjen uten å bli smittet av Den Mørkeste så er verden fri for Den Mørkestes smitte. Rand og resten av de mennene med kraften vil da ikke ødelegge verden etter å ha seiret over Den Mørkeste. Vi vet ingen ting om at Saidin har skitten i mange aldre tilbake i tid???
Jeg har ikke lest "The world of Robert Jordan's The wheel of time". Så det er mulig jeg har teorier her som blir knust av den boken. :roll:
Torbjørn
Den Fortapte
Den Fortapte
Posts: 1438
Joined: Mon Jun 27, 2005 17:11
Location: Bergen

Re: mhm

Post by Torbjørn »

Før de les min teori, er det nokon som veit om nokon sitat av RJ, som omtalar dette emnet?
ludde wrote:Som Logain og Matzrim. Og nå flere hundre. Men bare 1 Gjennfødt drage.
Asha'Manane er urelevante i denne samanhengen. Dei er berre vanlege menn som kan lede krafta, på same måte som dei mannlege Aes Sedaiane i Legendenes Alder (LTT var ein av dei).
ludde wrote:Men har vi lest noe om at i den forige alderen så var det noe som het Den Siste Strid?
Nei. Det var ingen siste strid i Legendenes Alder. Det var Krigen Med Kraften, eller kva den heitte.
ludde wrote:Men hva gjør en mann med kraften til Den Gjenfødte Dragen? Jo, jeg tror det har med profetier å gjøre.
Ja, profetiane er for å vise menneska kven som er den Gjenfødte Dragen.
ludde wrote:Etter det vi vet ble ikke Logain eller Matzrim født i Dragefjellet, eller oppfostret av noen andre enn der dem tilhørte. Men det gjorde Rand. Og Rand dro Callandor. Så derfor er han Den Gjenfødte Dragen. I følge folket vel og merke. For alt vi vet kan det være en annen som var litt sen. Logain kanskje. Men siden Rand greide å dra Callandor så er han DGD. Det samme tror jeg det var med LTT.
LTT laga Dragefjellet då han døydde. Callandor vart laga i Legendenes Alder, og plassert i Steinen i Rift etter Øydelegginga, og dermed etter LTT sin død. Sjølve Steinen vart og bygd etter øydelegginga (det vert nemnt ein stad at den var ein av dei fyrste festningane som vart bygd etter Øydelegginga).
ludde wrote:Slik jeg har forstått det så er det en Gjenfødt Drage pr alder. De "dragene" Ishy fortalte om er menn med kraften født i denne alderen.
Det er ingen grunn til å ha ein Drage per Alder. Tidshjulet har sju aldrar som gjentek seg i det uendelege. Om me seier at den noverande Alderen er nr.7. Då var Legendenes Alder nr. 6 og den neste Alderen nr. 1. Aldrane vil då gå noko slikt:

1. Den Gjenfødte Dragen har nettopp seira over den Mørkaste, forsegla Boreholet so godt som det kan gjerast, og rensa Saidin. Men det er framleis mykje ondskap i verda, og minnet om den Mørkaste er sterkt.

2-5. Minnet om den Mørkaste forsvinn, og teknologien vert stadig betre. Menneska får eit stadig betre liv.

Det er ingen som veit akkurat kva som skjer i desse aldrane. Det virker som om det er for lang tid, at ein ikkje ville brukt 5-6 aldrar til å bygge opp att verda til slik status var i Legendenes Alder. Det kan vere at det ein gong i løpet av desse aldrane skjer eit eller anna som kaster sivilisasjonen mange steg tilbake. Kanskje ei naturkatastrofe utan like (meteornedslag som utrydder store deler av menneskeheita, i likskap med dinosaurane?). Ingen veit, so dette vert berre spekulasjon.

6. Legendenes Alder. Sivilisasjonen har nådd sitt høgdepunkt. Ondskap er nærast ukjend, kriminalitet ikkje-eksisterande, og alle lever eit bra liv. So vert Boreholet danna, og påverknaden til den Mørkaste sender verda inn i Kaos. Det vert krig mellom Lyset og Mørket. I denne krigen står det fram ein person som vert kjend som Dragen. Han vert Lyset sin fremste general, og leier kampen mot den Mørkaste. Som eit siste desperat forsøk på å ende krigen, angrip han Shayol Ghul. Boreholet vert forsegla, men ikkje like bra som før, og Saidin vert smitta.

7. Rand sin Alder. I byrjinga av Alderen vert profetiar skrive ned, som kanskje kjem frå Aes Sedaiar med Foretelling (hugser ikkje det norske ordet no). Profetiane seier at han som var kjend som Dragen skal verta gjenfødd på slutten av alderen for å nok ein gong stå imot den Mørkaste.
Han renser Saidin, og reparerer Boreholet slik at den Mørkaste ikkje har nokon kontakt med verda.

Kort oppsummert, for kvar runde Hjulet går, er det ein Drage, som låser den Mørkaste delvis inne i fengselet. Før den tid, har ingen kjend til den Mørkaste på laaang tid, har gløymd alt om han, og ondskap er nærast utrydda. I den neste Alderen vert Dragen gjenfødd, for å kjempe mot den Mørkaste igjen, ettersom han er ved å bryte seg ut av fengselet sitt. I resten av aldrane er det ikkje behov for noko Drage, ettersom det ikkje er nokon Mørkaste å kjempe mot. Dette er eit mønster som gjentek seg i det uendelege (eller til den Mørkaste øydelegg Tidshjulet, og gjenskaper verda i sitt bilete).

Detaljane vil vere forskjellige frå gong til gong. Det vil vere forskjellige teikn som viser kven som er den Gjenfødde Dragen. Dei Fortapte vil truleg vere forskjellige personar- Den einaste sjela ein kjenner til som vert gjenfødd gong på gong for å tjene den same hensikta, er Dragen si sjel. Eller forresten, kanskje Ishamael og, Det kan iallfall virke som om Elan Morin meiner det. (han seier jo at det er ein kamp dei to har kjempa utallige gonger før, og vil kjempe igjen, med mindre den Mørkaste vinn.)
Stefan
Ta’veren
Ta’veren
Posts: 956
Joined: Sat Apr 30, 2005 17:18
Location: Bergen

Post by Stefan »

Det er slik jeg har forstått det også incanus, virker som du har meget god oversikt ;)
Seth: Dude, what do we do? I don't want to get thrown out of the hotel. I love the hotel. I want to marry the hotel and have little alcoholic, gambling-addicted kids with it. Is that wrong?
Ashaman
M’hael
M’hael
Posts: 1726
Joined: Sun Jul 17, 2005 15:55
Location: Fal Dara

Post by Ashaman »

er d ikke slik at Rand lever i Den Tredje Alder??? og er d slik at kampen fortsetter foraltid?? MEN Rand må/kan ikke tape for da blir alt endret??

Men kommer d nye fortapte som ikke husker hva som har skjedd, eller husker de alle aldrene siden de ble født?? men d ble kanskje født i Legendes Alder??? men jeg vil tro d blir litt ''kjedelig'' å være Fortapt dersom de får oppleve MANGE Drager, og man aldri blir kvitt dem!!!

Men dersom d hele tiden er nye Drager vil jeg tro at Profetiene blir forandret hele tiden.

Men sån ''meneskehetentlig-sett'' så er jo begynnelsen(selv om d ikke finnes noen begynnelse eller slutt når Tidshjulet dreier) når The Creator(RJ?) skaper verden og binder Den Mørkeste!!!!
"There's always another battle. I suppose that will be the case until the whole world turns Tinkers"
- Davram Bashere
Stefan
Ta’veren
Ta’veren
Posts: 956
Joined: Sat Apr 30, 2005 17:18
Location: Bergen

Post by Stefan »

ashaman17 wrote:er d ikke slik at Rand lever i Den Tredje Alder??? og er d slik at kampen fortsetter foraltid?? MEN Rand må/kan ikke tape for da blir alt endret??
Ja, dette er vel Den Tredje Alder, og hvis Den Mørkeste vinner så vil verden for alltid ligge i mørke.
Men kommer d nye fortapte som ikke husker hva som har skjedd, eller husker de alle aldrene siden de ble født?? men d ble kanskje født i Legendes Alder??? men jeg vil tro d blir litt ''kjedelig'' å være Fortapt dersom de får oppleve MANGE Drager, og man aldri blir kvitt dem!!!
Historien vil vel ikke gjenta seg på akkurat samme måte, så de Fortapte som er nå, vil nok ikke returnere på samme måte i neste runde av Tidshjulet. De vil nok alle dø før eller i Tar'mon'Gaidon hvis Rand vinner, så mer enn 2 aldre vil de nok ikke oppleve. En Drage og en Gjenfødt Drage altså.
Men dersom d hele tiden er nye Drager vil jeg tro at Profetiene blir forandret hele tiden.
Hele tiden og hele tiden... En Drage og en Gjenfødt Drage for hver runde Tidshjulet går rundt, og siden ingen husker noe fra tidligere runder av Tidshjulet (så vidt folk husker ting fra den forrige alderen), så er det nok ganske lang tid.
Seth: Dude, what do we do? I don't want to get thrown out of the hotel. I love the hotel. I want to marry the hotel and have little alcoholic, gambling-addicted kids with it. Is that wrong?
Torbjørn
Den Fortapte
Den Fortapte
Posts: 1438
Joined: Mon Jun 27, 2005 17:11
Location: Bergen

Post by Torbjørn »

ashaman17 wrote:er d ikke slik at Rand lever i Den Tredje Alder??? og er d slik at kampen fortsetter foraltid?? MEN Rand må/kan ikke tape for da blir alt endret??
"In an Age, by some known as the Third Age..." Det vert sagt at det er den Tredje Alder, men ingen veit sikkert. Og har det eigentleg noko å seie? Alt kjem jo att uansett. Grunnen til at eg satte det som 7. alder, var for at den neste alderen vil vere eit naturleg startpunkt, og det er lettare å byrje ei forklaring på 1, i staden for 4....

Og kampen fortset for alltid ja, med mindre den Mørkaste klarer å øydeleggje Tidshjulet, og gjenskape verda i sitt bilete.
ashaman17 wrote:Men kommer d nye fortapte som ikke husker hva som har skjedd, eller husker de alle aldrene siden de ble født?? men d ble kanskje født i Legendes Alder??? men jeg vil tro d blir litt ''kjedelig'' å være Fortapt dersom de får oppleve MANGE Drager, og man aldri blir kvitt dem!!!
Det kjem nye fortapte kvar gong den 6. alder (i mitt døme) kjem att. Det kan jo vere at nokon av dei har levd tidlegare liv som Fortapte, men det er ingen som hugser alle sine tidlegare liv. Rand er den einaste som har minnene til ein sjela hans har vore før, men det er berre fordi LTT av ein eller annan grunn har busett seg i hovudet hans....
ashaman17 wrote:Men dersom d hele tiden er nye Drager vil jeg tro at Profetiene blir forandret hele tiden.
Det er klart. Som eg sa, so endrar detaljane seg for kvar runde. Tviler på at det vil vere ein Steinen i Rift neste runde, og eit Callandor der. (Det kan jo vere noko liknande, men ikkje akkurat det same.
ashaman17 wrote:Men sån ''meneskehetentlig-sett'' så er jo begynnelsen(selv om d ikke finnes noen begynnelse eller slutt når Tidshjulet dreier) når The Creator(RJ?) skaper verden og binder Den Mørkeste!!!!
Som Herid Fel sa. Det må ha vore ein gong då det ikkje var noko Borehol, før det vart laga. Og dette var den einaste verkelege byrjinga.
ludde
Hengiven
Hengiven
Posts: 233
Joined: Fri Jun 24, 2005 7:57
Location: Oslo

mhmm

Post by ludde »

Du har en meget fin teori. Høres meget logisk ut. Er på det enige at profetien forandrere seg fra gang til gang. At det gjelder noe annet enn en borg nestegang, og noe annet enn et svard som ikke er et sverd.

Din teori støttes av at Herid Fel snakker om at en gang så måtte borehullet ha blitt bora. "Føler meg i grunn litt som Herid Fel. Får bare håpe jeg ikke havner opp som han."

Men hvis Den Gjenfødte Dragen har forsegla borehullet i alder 1. Når ble det da bora et hull?? I alder syv som var før alder 1? Men Den Gjenfødte Dragen stengte jo DO inne i slutten av alder 7. Så det er jo ikke tid eller fortapte igjen til å bore et hull. Så spørsmålet mitt er når ble det da bora ett hull.

Hvis vi da går ut i fra min teori. Så ble hullet bora på slutten av alder 1. I slutten av alder 1 blir en Drage født. Og DO får mer og mer kontakt med verden. Verden trenger en helt og Dragen kommer med sin hær. Slår DO og forsegler hulle. Men han rekker å besmitte saidin. Alle menn som da kan lede kraften blir gale, dreper og ødelegger. Dragen dør, alle hans venner blir drept, kjæreste, familie, arbeidstakere. Alder 1 er ferdig og menneskeheten er slynget tilbake siden det bare er noen få som lever. Men mangenok til å overleve og avle flere. Alder 2 starter. Den varer i ca 3000 år. Så lenge som Randland ca vil vare. I alder 2 blir forseglinga svakere. De fortapte kommer seg ut i verden og verden trenger sårt en helt. Dragen blir Gjenfødt og han heter Ærlend <--- (Bare et tifeldig navn).
Ærlend går igjennom det som Rand går igjennom, men det er ikke noe Siste Strid fordi det er ikke alder 7. Ærlend får mange gode venner og mange dorlige venner. Kjæreste, familie osv. DO får mer og mer kontakt med verden. Ærlend gjør det Dragen må gjøre. Han forsegler borehullet. Men Saidin er smitta enda og Ærlend blir gal og dreper alle sine venner osv. Menneskeheten blir nesten utrydda. Men flere klare seg og de avler.

Og alder 3 starter. Her har vi Den Gjenfødte Dragen som heter Bob. Og alt skjer igjen. Men med de samme fortapte. De har evig liv via DO og blir ikke ødelagt av Saidin pga. DO sin beskyttelse.

Så alder 4 med Den Gjenfødte Dragen Knut.

Alder 5 med Truls.

Alder 6 med Bernt.

Alder 7 med.... Rand.
Grunnen til at det nå er Den Siste Strid er at det er alder 7. Det er ingen flere aldre. Bare starten på første alder. Igjen. Rand finner et nytt sted å fengsle han, eller finner ut en måte (via Mins iherdige lesning) å ta råtta pån. Gudene vet hva RJ har planlagt. Rand renser Saidin. Dreper de fortapte, uten at de kan gjennopstå.

Men vil alt nå starte på nytt igjen ved alder 1? Eller har det seg slik at det egentlig ikke er noen nummer på alderene. Det er syv eiker. Men hvordan skal liksom et hjul vite at når er den 1 eika tilbake. Det jeg tror er at det kanksje ikke har noen aldere. Bare neste alder. Og så neste. Ut i det uendlige. For hvis du skal sy med et slikt hjul (eller hva man brukte det til.) Hjulet som surrer bruke menneskeliv som tråder. Men selv om hjulet har tatt en runde er den ikke ferdig med genseren forde.

Ja dette er ikke den samme teorien som jeg hadde sist. Men det er fordi at man kommer opp med noe nytt hver gang. Blir gal. :)
Det jeg egentlig mener er at jeg tror det er en Drage per alder.
Torbjørn
Den Fortapte
Den Fortapte
Posts: 1438
Joined: Mon Jun 27, 2005 17:11
Location: Bergen

Re: mhmm

Post by Torbjørn »

ludde wrote:Men vil alt nå starte på nytt igjen ved alder 1? Eller har det seg slik at det egentlig ikke er noen nummer på alderene.
Eigentleg er det håplaust å setje nummer på aldrane, ettersom me ikkje veit kva som var den aller fyrste alderen, nemleg den fyrste som var etter at Skaparen hadde starta Tidshjulet.
ludde wrote:Men hvis Den Gjenfødte Dragen har forsegla borehullet i alder 1. Når ble det da bora et hull?? I alder syv som var før alder 1? Men Den Gjenfødte Dragen stengte jo DO inne i slutten av alder 7. Så det er jo ikke tid eller fortapte igjen til å bore et hull. Så spørsmålet mitt er når ble det da bora ett hull.
Eg skreiv det og.
incanus wrote:6. Legendenes Alder. Sivilisasjonen har nådd sitt høgdepunkt. Ondskap er nærast ukjend, kriminalitet ikkje-eksisterande, og alle lever eit bra liv. So vert Boreholet danna, og påverknaden til den Mørkaste sender verda inn i Kaos. Det vert krig mellom Lyset og Mørket. I denne krigen står det fram ein person som vert kjend som Dragen. Han vert Lyset sin fremste general, og leier kampen mot den Mørkaste. Som eit siste desperat forsøk på å ende krigen, angrip han Shayol Ghul. Boreholet vert forsegla, men ikkje like bra som før, og Saidin vert smitta.

Det var jo berre eit døme, å setje den noverande alderen til #7. Holet vart reparert av den Gjenfødte Dragen heilt på slutten av alder #7, etter at Dragen (LTT, ikkje den Gjenfødte) hadde lappa det midlertidig på slutten av alder #6, som tilsvarer Legendenes Alder.

Boreholet vart danna nokre hundre år før slutten av Legendenes Alder, som i mitt døme var alder#6.
Gurthang
Hengiven
Hengiven
Posts: 102
Joined: Sat Jun 04, 2005 23:39

Post by Gurthang »

incanus wrote:Grunnen til at det ikkje kan vere ein kamp mot den Mørkaste kvar alder, er at me veit at dei i Legendenes Alder ikkje visste nokon ting om han før Lanfear laga Boreholet. For at alle skal ha gløymd noko so "stort" som den Mørkaste, so må det ha gått lang tid, kanskje to eller tre Aldrar.
Visste det ikke om Den Mørkeste? Mente at det var kun Borehullet de ikke visste noe om.

Mener også å ha lest fra et intervju eller no at en Alder ikke varer i et visst antall år, men at slutten markeres med en kamp mot Den Mørkeste. Det betyr at Legendenes Alder kan ha vart i 10000 år og at de hadde glømt en del fra forrige Alder.
Tror fortsatt det er en Drage per Alder. :P
Torbjørn
Den Fortapte
Den Fortapte
Posts: 1438
Joined: Mon Jun 27, 2005 17:11
Location: Bergen

Post by Torbjørn »

Gurthang wrote:Visste det ikke om Den Mørkeste? Mente at det var kun Borehullet de ikke visste noe om.

Mener også å ha lest fra et intervju eller no at en Alder ikke varer i et visst antall år, men at slutten markeres med en kamp mot Den Mørkeste. Det betyr at Legendenes Alder kan ha vart i 10000 år og at de hadde glømt en del fra forrige Alder.
Tror fortsatt det er en Drage per Alder. :P
Dei visste ikkje (i Legendenes Alder) om den Mørkaste før Mierin, Beidomon og resten av deira gruppa fann den tynne staden i mønsteret, der dei seinare laga eit hol. Hugs at Mierin (Lanfear) ikkje var ond på dette tidspunktet. Ho laga det holet, fordi ho trudde det var ei kjelde til ei kraft som både menn og kvinner kunne bruke, noko som fjerna ein del av dei begrensingane dei hadde på grunn av at Saidin og Saidar var so forskjellige.
The World of Robert Jordan's The Wheel of Time wrote:It was not until an ill-fated research project produced the the Bore that the truth about the Dark One was suspected. During the Age of Legends, no one knew of the Dark One or felt his touch.
Det er riktig at ingen Alder har ein fastsatt lengd:
The World of Robert Jordan's The Wheel of Time wrote:No one knows the length of time it takes for a full turning of the Wheel, nor is there a set time for each Age.
Men eg trur framleis ikkje det er ein Drage per Alder. Trur ikkje nødvendigvis det er ein kamp mot den Mørkaste som ender ein Alder, men berre ei enorm hending, som påverker heile verda. Om det hadde vore ein Drage per Alder, er det på ein måte berre to Aldrar, som gjentek seg: Ein Alder med ein "original" Drage, der den Mørkaste er ukjend fram til Boreholet verte danna på slutten av Alderen, og ein Alder der den Mørkaste er kjend, og Boreholet vert forsegla skikkeleg av den Gjenfødte Dragen, noko som ender alderen.
Kap. 7 (En smak av ensomhet), del 2 (Amyrlins Trone) av Lord of Chaos wrote:Herid tok pipa ut av munnen og tegnet en sirkel i luften med munnstykket. "Tidshjulet. Aldere kommer og går og kommer tilbake igjen etter hvert som Hjulet dreier. Det har vi alle lært." Plutselig hogg han med pipa mot et punkt på det imaginære hjulet. "Her er Den Mørkestes fengsel helt. Her boret de et hull i det, og forseglet det igjen." Han flyttet pipa langs linjen han hadde tegnet i luften. "Her er vi. Forseglingen blir stadig svkaere. Men det spiller selvsagt ingen rolle." Pipemunnstykket fortsatte rundt sirkelen. "Når hjulet kommer tilbake hit, tilbake til stedet der de boret hullet i utgangspunktet, må Den Mørkestes fengsel vere helt igjen." [....] "Noen må ha laget det en gang. Den første gangen, altså. Med mindre du tror Skaperen laget Den Mørkestes fengsel med et hull og en reparasjon i utgangspunktet." Han hevet øyenbrynene ved denne antydningen. Nei, det var helt i begynnelsen, og jeg tror det kommer til å være helt igjen når Den Tredje Alder kommer tilbake"
Kva som skjer mellom den neste Alderen (4. Alder, 1. Alder i mitt døme) og den neste gongen Legendenes Alder kjem attende, det kan eg ikkje seie sikkert, men eg trur ikkje det er fyllt opp med Drager, sjølv om eg kan ta feil.
Herid Fel i Kap. 7 (En smak av ensomhet), del 2 (Amyrlins Trone) av Lord of Chaos wrote:"Jeg sier ikke at det er den Gjenfødte Dragen som kommer til å gjøre det helt igjen, i hvert fall ikke nødvendigvis i denne Alderen, men det må skje før den Tredje Alder kommer igjen, og det må gå nok tid siden det ble helt - en Alder minst - til at ingen husker Den Mørkeste eller fengselet hans. Ingen husker det."
Dette siste sitatet kan gje litt støtte til teorien til Gurthang og ludde, men ikkje nok til at vert overbevist (kall meg gjerne sta...).
Last edited by Torbjørn on Sat Sep 03, 2005 13:42, edited 1 time in total.
ludde
Hengiven
Hengiven
Posts: 233
Joined: Fri Jun 24, 2005 7:57
Location: Oslo

hehe

Post by ludde »

Ville aldri kalt deg sta Incanus. Det du sier høres for mine ører helt korekt ut og det er mange beviser som taler for deg. Hadde jeg vært en som akkurat har starta og ikke fundert så mye på dette temaet ville jeg uten problem sett det for meg at jeg tror det du tror. Men jeg har lest serien i mer enn et par år og fundert mye. Og den teorien jeg har tenker jeg alltid på når jeg leser om tidshjulet. Kall meg gjerne sta. hehe. Nei det er morsomt når noen står på sitt for da kan en diskutere seg i mellom. Da lærer en noe nytt hver gang. Som jeg, har aldri lest den fakta boka "The World of Robert Jordan's The Wheel of Time" noe jeg må se å gjøre.

Jeg er enig med deg i at det ikke nødvendigvis må være en kamp med DO for å avgjøre en alder. Men at noe stort må skje. Noe radikalt. Som foreksempel en krig med Seanchan. Og da mener jeg så klart en ordentlig krig. Med kraften som midtpunkt. Foreksempel.
Lews Therin Telamon
Soldat
Soldat
Posts: 57
Joined: Sat May 21, 2005 21:59

Post by Lews Therin Telamon »

Dette er alt sammen interessante teorier og de er fullt plausible. Men til syvende og sist vil det bare være spekulasjoner, helt til RJ skriver noe som bekrefter eller avkrefter dem. Poenget med diskusjonene er vel da heller ikke å overbevise hverandre, men å utveksle tanker og dele litt av hverandre fantasy.

Jeg lurer personlig litt på det her med begrepet "Den gjenfødte Dragen". Hva om det aldri før har vært noen gjenfødt Drage (dvs at Rand deler kropp/sinn med LTT som var den tidligere dragen eller kanskje også rett og slett THE Dragon, den eneste ene i den forstand at LTTs "sjel" alltid er Dragen, men ikke alene denne gang.), men at dette er første gang det skjer og at det markerer slutten på hjulets dreining på ett vis? Altså permanent...

For, siden vi snakker her om Tidshjulets dreininger vil det være meningsløst å sette tall eller mål på dets dreining, da alt vil være sirkulært.

Men, et sted er sirkelen "brutt". For på et tidspunkt ble hjulet skapt av The Creator! Derfor gir det egentlig ikke helt mening å omtale det som et hjul uten ende eller slutt. Dette er selvsagt et filosofisk spørsmål som det ikke vil gi noen spesielt god mening å diskutere, men jeg vil tro at på et punkt så vil det motsatte skje - at hjulet slutter å dreie!
Om dette skjer fordi verden går under (feks den mørkeste vinner) eller at Rand, den gjenfødte Dragen vinner og verden kanskje går inn i en ny lineær istedenfor sirkulær måte å eksistere på, det har jeg ikke tenkt noe spesielt over. Men for meg så betyr ordene Den Gjenfødte Dragen og Den Siste Striden noe spesielt, nemlig at dette er to avvik fra tidshjulets ellers sedvanlige dreining og utspunne hendelser.

Vi har ikke hørt noe om at LTT har hatt den forrige Dragens stemme i hodet mener jeg, så derfor tenker jeg at det kan være første gang det har skjedd at Dragen har blitt gjenfødt på denne måten i en annen person og ikke bare som vanlig som/i sin egen person. Og at nå er ikke dette bare striden mot den mørkeste, men bokstavelig talt den siste striden mot den mørkeste, der alt avgjøres på godt eller vondt og at verden etterpå ikke lenger vil være som før.

Vi vet jo at veven/hjulet kan "ødelegges" ved for mye bruk av Balefire eller som den gangen når den mørkeste forsøkte å kontrollere The Eye of The World. Så jeg synes ikke det er urimelig at verden nå kan stå ovenfor en slik hendelse som vil være avgjørende og helt eksepsjonell, slik som når The Creator skapte tidshjulet og verden.

Men det kan godt tenkes at vi alle tar feil, selv om det er mange interessante og gjennomtenkte teorier her. Vi får bare smøre oss med tålmodighet og avvente Jordans siste ord i saken!
- In the Light - LTT
ludde
Hengiven
Hengiven
Posts: 233
Joined: Fri Jun 24, 2005 7:57
Location: Oslo

mhm

Post by ludde »

Det har du helt rett i LTT :D

Det er godt mulig alle våre historier er helt på trynet og ingen av dem er riktige før vi får vite hva som er det riktige.
Jo flere teorier jo bedre.
Ashaman
M&#8217;hael
M&#8217;hael
Posts: 1726
Joined: Sun Jul 17, 2005 15:55
Location: Fal Dara

Post by Ashaman »

Men det står jo i bøkene at Tidshjulet dreier og Aldre kommer og går, og at d har syv eiker og at den daværende Alderen kommer igjen og igjen, men jeg er enig i at Hjulet kan bli ødelagt eller alt blir endret, og jeg er også enig i at d bare er Rand og LTT som har vært Drager!!!
"There's always another battle. I suppose that will be the case until the whole world turns Tinkers"
- Davram Bashere
Post Reply