Kapittel 6 – I Vestskog

Hegremerket sverd
  • Bok: Verdens Øye
  • Synsvinkel: Rand al’Thor

ForrigeNeste

Mens Rand forbinder Tams sår, forundrer ha seg over at sånt et grunt kjøttsår har påført faren en så alvorlig feber på kort tid. Han bygger seg en båre av dragene og tepper, lemper faren opp på dette, og legger i vei mot Emondsmark. Steinbruddsveien er den raskeste veien, så Rand følger denne, men inne skogen fra. Snart begynner faren å mumle om gamle minner fra Aielkrigen, og Rand tvinges til å holde en hånd over farens munn da en Trollokavdeling ledet av en Myrdraal passerer dem på veien.

Da Trollokene har passert og Rand beveger seg igjen, fortsetter Tam mumlinga. Han tror han snakker med sin avdøde kone Khari, og forteller om hvordan han fant Rand under et slag, ved siden av sin Aielmor.

Tusen takk til Terje, som har skrevet dette sammendraget.

Sitat:
The Creator is good, Perrin. The Father of Lies is evil. The Pattern of Age, the Age Lace itself, is neither. The Pattern is what is. The Wheel of Time weaves all lives into the Pattern, all actions. A pattern that is all one color is no pattern. For the Pattern of an Age, good and ill are the warp and the woof.
Moiraine til Perrin

Within the Weave,
Den Gjenfødte Dragen