Ebou Dar

Generelt:

Ebou Dar er hovedstaden i Altara, og ligger på kysten i sør. Rundt byen er det spredt bebyggelse, med landsbyer, gårder og beitemark i det lett kuperte terrenget. Utløpet til elven Eldar munner ut i en stor bukt, som har gjort sitt til at byen er en av de største havnebyene og naturligvis et viktig handelssentrum. Eldar som går skjærer gjennom byen, deler den rike og fattige delen. Ebou Dar er og kjent for de mange kanalene som springer ut fra Eldar.

Den fattige bydelen Rahad, men også den rike delen, er beryktet for de mange duellene, hvor kvinner kjemper om menn og omvendt. Så godt som alle innbyggerne har før eller siden hvert i en duell, det er en del av dagliglivet i byen. Det er også helt akseptabelt for kvinner å drepe menn, så lenge annet ikke blir bevist. Ektemenn må og passe seg, hvis de fornærmer kona kan de fort lide samme skjebne.

«You would like Ebou Dar, Nynaeve. Ebou Dari Wise Women know more about herbs than anybody. They can cure anything. They have to, because Ebou Dari fight duels over a sneeze, noble or common, men or women.»
The Lord of Chaos, Under the Dust

Sitat:
Small hopes can grow surprising fruit.
Romanda til Nisao

Call to a Sitting,
Knife of Dreams
Wheel of Time

Les den første boka fra serien nå!